Our Clients

Many well known brands have put their trust, to let us take care of their image.

Dart Marketing & Communications

Blv. “Gjergj Fishta”, pranë ish Ekspozitës “Shqipëria Sot”, sipër E88, Nd. 22, H. 12, Kati 2, Zyra 5, Tiranë, Shqipëri
+355694016661
+355684020491
spot@dart.al