DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION

Bulevardi Gjergj Fishta, Qendra Alpas, Nr. 146, Kati 7, Nr. 22, Tiranë, Shqipëri

+355694016661
+355684020491

spot@dart.al

DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION

Bulevardi Gjergj Fishta, Qendra Alpas, Nr. 146, Kati 7, Nr. 22, Tiranë, Shqipëri

+355694016661
+355684020491

spot@dart.al

LET’S START SOMETHING NEW
SAY HELLO!