Get in touch

Send us a message

Address

Blv. “Gjergj Fishta”,
pranë ish Ekspozitës “Shqipëria Sot”,
sipër E88, Nd. 22, H. 12, Kati 2, Zyra 5, Tiranë, Shqipëri

Phone:
+355694016661
+355684020491

Email:
spot@dart.al

www.dart.al